หน้ากากอนามัย 4 ล้านชิ้นส่งจากจีนให้เซอร์เบีย

2 เมษายน 2020 เครื่องบินที่บรรทุกผู้เชี่ยวชาญชาวจีนและหน้ากากป้องกัน 4 ล้านชิ้น เดินทางถึงจีนแล้วที่สนามบินนิโคลา เทสลา ในกรุงเบลเกรด

ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน 14 คนเดินทางถึงเซอร์เบียเพื่อช่วยติดตั้งเครื่อง 2 เครื่อง ซึ่งซื้อมาจากบริษัท Health Care ของจีน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศของเราผลิตหน้ากากอนามัยได้ด้วยตัวเอง

เครื่องจักรทั้งสองจะสามารถผลิตหน้ากากได้ 192,000 ชิ้นต่อวัน

Previous post เซอร์เบียและอินเดียในความร่วมมือในการจัดหาเครื่องมือแพทย์
Next post Halls ที่ Novi Sad Fairgrounds กลายเป็นโรงพยาบาลชั่วคราว